April 25, 2016

Prepare 4 Africa

Culture Shock! Habari yako? – your news? Habari za familia? – news of your family?  Habari za leo? – news of your day.  Za kazi? – […]